Neodmysliteľný nástroj

Spravovať, zvolávať, pripravovať, organizovať, plánovať, hrať: pomocou 6 kliknutí vám digitálny asistent My Coach Football umožní sústrediť sa na vašu naozajstnú vášeň: trénovanie, vzdelávanie, odovzdávanie znalostí.

Členovia tímu a SMS/e-maily

Stačí, keď zadáte osobné a lekárske údaje o svojich hráčoch, a potom budete môcť zvolávať e-mailom alebo SMS správou všetkých alebo časť členov svojho tímu pomocou výkonného rozdeľovacieho zasielacieho modulu.

Zápasy Kalendár

Plánujte a pripravujte si zápasy, vyberajte svojich hráčov, vytvárajte zostavu a predvídajte svoju taktickú schému. Jedným kliknutím získate prístup k plánovaniu sezóny: zápasy, tréningy a iné udalosti.

Tréning

Zadajte reálnom čase prítomnosť proti o svojich hráčoch. Vytvoriť konkrétne cvičenia je znázornené formulár, ak chcete zdieľať s komunitou vychovávateľov.

Váš osobný prehľad

každý ste iný, čo sa týka prístupu k vzdelávaniu, aplikácia My Coach Football vám dáva príležitosť vybrať si úvodnú stránku, vaše hlavné prístupy, vaše pripomienky a odkazy. Tento priestor budete môcť farebne zladiť s farbami svojho klubu.